Sales Kit
Sales Kit

Sales Kit

Latest Sales Kits

เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

ประกันภัยชั้น 1 Single Rate // 1 Lite

ประกันภัยชั้น 1 Single Rate // 1 Lite

ขยาย Motor Top Up ฟรี!!! ชดเชย ฉุกเฉิน เดินทาง

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 TIP_Best_Drive

Home Secure Plus

ประกันชั้น 2+

ประเภท 1 SUV อายุรถ 2 - 15 ปี

ประกันอัคคีภัย ธุรกิจอุ่นใจ

ประกันรถยนต์ ชั้น 2+

STANDARD PLUS

ประกันภัยชั้น 1 ซิงเกิ้ล เรท จัดเต็ม EV 2023

ประเภท 1 Sedan อายุ 2-15 ปี

PREMIER

ประกันอัคคีภัย บ้านสุขใจ

ประกันรถยนต์ ชั้น 3+

SME Business Value

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันรถยนต์ ประเภท2+3+_สบายใจชัวร์

ออมทรัพย์ 20/14

เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

ประกันรถยนต์ ประเภท 3_Standard

ประกันภัยประเภท 2+ จัดเต็ม

ประกันภัยประเภท 2+ จัดเต็ม

ขยาย Motor Top Up ฟรี!!! ชดเชย ฉุกเฉิน เดินทาง

ประกันสุขภาพ เปี่ยมใจรักษ์

ประเภท 1 VOLVO-ซ่อมห้าง(ป้ายแดง)

MAXIMA

ULTIMA

ประเภท 1 VOLVO-ซ่อมห้าง(Used car)

ประกันสุขภาพ อุ่นใจรักษ์

ประกันภัยประเภท 3+ จัดเต็ม

ประกันภัยประเภท 3+ จัดเต็ม

ขยาย Motor Top Up ฟรี!!!

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ

Extra Care Plus

CI Perfect Care

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ประกันสุขภาพ สุขใจรักษ์

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

PCHI PREMIUM STANDARD

ประเภท 1 Toyota (ป้ายแดง)

ประเภท 1 Suzuki (ป้ายแดง)

PCHI PREMIUM MAXIMA

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันวิชาชีพแพทย์

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอาชีพอิสระ

PCHI APP

ประเภท 1 Subaru (ป้ายแดง)

ประเภท 1 Nissan (ป้ายแดง)

ประเภท 1 Mazda (ป้ายแดง)

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยพิทักษ์รักษ์บ้าน

ประเภท 1 Lexus (ป้ายแดง)

ประเภท 1 Ford (ป้ายแดง)

ประกันภัยกลุ่ม SMART GPA PACKAGE

ประเภท 1 Isuzu (ป้ายแดง)

Happy PA Aoon rak

Happy PA Care in car

ประเภท 1 EV (ป้ายแดง)

ประเภท 1 EV (Used car)

Happy PA

Cancer Insurance

ประเภท 1 Mini และ Volkswagen (Used car)

ประเภท 1 Mini และ Volkswagen (ป้ายแดง)

Happy PA ChuCheep

Happy PA for Child

Happy Home