สมัครสมาชิก T Broker
สมัครสมาชิก T Broker

สมัครสมาชิก T Broker

  บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด  เป็นบริษัทนายหน้านิติบุคคล ให้บริการอย่างมืออาชีพ(Professional Broker) และเป็นคนกลางในการจัดหาบริษัทประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยได้รับความคุ้มครองและเงื่อนไขสอดคล้องกับความเสี่ยงภัย  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาทีมงานให้มีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนการบริการหลังการขาย โดยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่ค้า (Customer Centric) เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

  รับสมัครสมาชิก  “มาเปลี่ยนค่าประกันภัยที่ต้องจ่ายให้เป็นรายได้กันเถอะ” สมาชิกสามารถซื้อเองใช้เองได้ หรือบุคคลในครอบครัว เปลี่ยนค่าเบี้ยประกันภัยที่คุณต้องจ่ายทุกปี อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ พรบ. ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยบ้าน ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันชีวิต ฯ ซึ่งสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ หากต้องการสร้างรายได้ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มเติมจากงานที่ทำประจำ เพียงแนะนำบุคคลอื่นมาสมัครสมาชิก  ที โบรคเกอร์