Download
Download

Download

Download > เอกสารนายหน้า

วันที่สร้างข้อมูล หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
1/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การอบรมความรู้ประกันชีวิตสำหรับผู้ขอใบอนุญาตในสถานการณ์ COVID-19 พ.ศ.2563 icon pdf Download
27/7/2565 สำหรับ สมาชิกสหกรณ์ Sale Kit สหกรณ์ธนชาต_ประกันโรงคร้ายแรงCI ธนชาต icon pdf Download
27/7/2565 สำหรับ สมาชิกสหกรณ์ ประกันภัยพิทักษ์รักษ์บ้าน icon pdf Download
5/1/2565 สำหรับ นายหน้า รายละเอียดผ่อนเงินสด T Broker 2023 icon pdf Download
1/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 2) icon pdf Download
1/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_ขยายเวลายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ฉบับที่ 3) 2563 icon pdf Download
31/3/2564 สำหรับ นายหน้า ตัวอย่างการกรอกเอกสารผ่อนเงินสด (2023) icon pdf Download
27/7/2565 สำหรับ สมาชิกสหกรณ์ ใบคำขอ ประกันภัยพิทักษ์รักษ์บ้าน icon pdf Download
27/7/2565 สำหรับ สมาชิกสหกรณ์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นรัก / เพรสทีจ icon pdf Download
1/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_เงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ในสถานการณ์COVID-19 พ.ศ. 2563 icon pdf Download
26/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอรถยนต์ บมจ.ธนชาตประกันภัย icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. คำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นว.1 icon pdf Download
29/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอประกันรถยนต์ บมจ.วิริยะประกันภัย icon pdf Download
27/7/2565 สำหรับ สมาชิกสหกรณ์ ใบคำขอ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล icon pdf Download
27/7/2565 สำหรับ สมาชิกสหกรณ์ ประกันสุขภาพ Health me trust เมืองไทย icon pdf Download
26/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอรถยนต์ icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. คำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นช.1 icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย นว.7 icon pdf Download
26/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล icon pdf Download
27/7/2565 สำหรับ สมาชิกสหกรณ์ ใบคำขอ Health me trust เมืองไทย icon pdf Download
27/7/2565 สำหรับ สมาชิกสหกรณ์ ประกันสุขภาพ BDMS วิริยะประกันภัย icon pdf Download
26/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอ Happy Home และ ประกันอัคคีภัย icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต นช.7 icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. หนังสือมอบอำนาจ icon pdf Download
26/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอการประกันการก่อสร้างและการติดตั้ง icon pdf Download
27/7/2565 สำหรับ สมาชิกสหกรณ์ ใบคำขอประกันสุขภาพ BDMS วิริยะประกันภัย icon pdf Download
2/8/2565 สำหรับ สมาชิกสหกรณ์ สรุปวิธีการเข้าสู่ระบบคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์ icon pdf Download
26/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอประกันภัยการขนส่ง บริษัทอื่น ๆ icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. ใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. ใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต icon pdf Download
29/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอประกันอัคคีภัย icon pdf Download
29/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุุคคล icon pdf Download
10/3/2564 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การขยายระยะเวลาการใช้ผลสอบผ่านเพื่อขอรับใบอนุญาต นว.,นช.20.01.64 icon pdf Download
10/3/2564 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การขอรับและการขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า28.12.63 icon pdf Download
26/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอ IAR แบบเข้าสำรวจภัย(แบบสั้น) icon pdf Download
26/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก icon pdf Download
10/3/2564 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การศึกษาวิชาประกันชีวิต และหลักสูตร เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ.2563 icon pdf Download
10/3/2564 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย28.12.63 icon pdf Download
26/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ icon pdf Download
26/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับแพทย์ บริษัท ทิพยประกันภัย icon pdf Download
10/3/2564 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การอบรมความรู้เกี่ยวกับนายหน้าประกันชีวิต 28.12.63 icon pdf Download
10/3/2564 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การอบรมความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต28.12.63 icon pdf Download
29/6/2563 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอประกันสินค้าที่ขนส่งในประเทศ (Inland) icon pdf Download
31/8/2566 สำหรับ นายหน้า แบบฟอร์มนายหน้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล_TBroker icon pdf Download
1/7/2563 สำหรับ นายหน้า เอกสารConsentในการสมัครนายหน้า icon pdf Download
12/11/2563 สำหรับ นายหน้า รายชื่ออู่ บมจ.ธนชาตประกันภัย icon pdf Download
24/6/2565 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอ PA ชูชีพ บริษัท ธนชาตประกันภัย icon pdf Download
24/6/2565 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอ โรคมะเร็ง บริษัท ธนชาตประกันภัย icon pdf Download
24/6/2565 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอทำประกันชีวิตบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี icon pdf Download
24/6/2565 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอทำประกันชีวิตบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตอายุ 21 ปีขึ้นไป icon pdf Download
24/6/2565 สำหรับ นายหน้า ฟอร์มชำระเบี้ยประกันชีวิตผ่านธนาคาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต icon pdf Download
24/6/2565 สำหรับ นายหน้า แบบฟอร์มตัดบัตรประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต icon pdf Download
24/6/2565 สำหรับ นายหน้า ตัวอย่าง กรอกใบคำขอ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต icon pdf Download
24/6/2565 สำหรับ นายหน้า วิธีการชำระเบี้ยประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต icon pdf Download
28/6/2565 สำหรับ นายหน้า คู่มือการขายผลิตภัณฑ์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต icon pdf Download
29/6/2565 สำหรับ นายหน้า แบบฟอร์มตัดบัตรเครดิต บริษัท ธนชาตประกันภัย icon pdf Download
15/7/2565 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอ PA for Child icon pdf Download
15/7/2565 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอ MBK Smart Saving บริษัท ทีไลฟ์ icon pdf Download
25/7/2565 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอ Pacific Cross Essential SME Package icon pdf Download
30/8/2565 สำหรับ นายหน้า ใบคำขอ PCHI-App. New Normal icon pdf Download
27/12/2566 สำหรับ นายหน้า ประกันภัยธุรกิจ SME นวกิจ BEYOND 2024 icon pdf Download
29/1/2567 สำหรับ นายหน้า เมืองไทยประกันชีวิต - ใบคำขอเอาประกันภัย icon pdf Download