FAQ
FAQ

FAQ

FAQ > คำถามที่พบบ่อย

หัวข้อ เรื่อง
เกี่ยวกับนายหน้า
การสอบขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย สามารถสมัครสอบได้ที่ไหน
1. สอบนายหน้าประกันชีวิต ดูประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมประกันชีวิตไทย www.tlaa.org 2. สอบนายหน้าประกันวินาศภัย ดูประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัย www.thaigia.com 3. สอบนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ จะกำหนดไว้ทั้งปีเพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบได้ตามความสะดวก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th เข้าไปที่เมนู "ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย" ไปที่แบนเนอร์ "OIC Online Service (บริการข้อมูลออนไลน์) " ไปที่ "ข้อมูลคนกลางประกันภัย" คลิ๊กเลือก "ระบบสมัครสอบนายหน้าประกันภัย สำนักงาน คปภ." หรือเข้าที่ http://www1.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กรมธรรม์ประกันภัยใช้เวลาดำเนินการออกกี่วัน
15 วันทำการหลังจากการแจ้งงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด สามารถเสนอประกันภัยอะไรได้บ้าง
1. ประกันวินาศภัยทุกประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินประกันอัคคีภัย ประกันสุขภาพประกันการขนส่งทางทะเล ประกันอุบัติเหตุกลุ่มและอื่น ๆ 2. ประกันชีวิต เช่น สะสมทรัพย์ ตลอดชีพ สุขภาพ และโรคร้ายแรง
เกี่ยวกับบริษัท
การซื้อประกันผ่าน โบรคเกอร์ กับ บริษัทประกันภัยโดยตรง มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?
การซื้อประกันผ่าน โบรคเกอร์ นั้นข้อดีคือ เป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับท่านลูกค้า หรือ ผู้เอาประกันภัย ในการติดต่อผ่าน โบรคเกอร์ ครั้งเดียว เพื่อให้ทางโบรคเกอร์ จัดหาบริษัทประกันภัยหลายๆบริษัท ที่เป็นบริษัทคู่ค้า ที่เราคัดเลือกแล้ว พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า
เกี่ยวกับนายหน้า
ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย หมดอายุไปแล้วต้องทำอย่างไร
1. กรณีใบอนุญาตนายหน้าประกัน (ชีวิต/วินาศภัย) หมดอายุแล้ว (ขาดต่อขอรับใบอนุญาตใหม่) ท่านสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ใหม่ ที่สำนักงาน คปภ. ทุกพื้นที่ โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต(วินาศภัย) นช.1(นว.1) พร้อมแนบเอกสารตามแบบฟอร์มระบุ 2. กรณีใบอนุญาตนายหน้าประกัน (ชีวิต/วินาศภัย) หมดอายุแล้ว (ขาดต่อขอรับใบอนุญาตใหม่) ท่านต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ใหม่ผ่านบริษัทประกันภัยที่ประสงค์จะเป็นนายหน้า โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต(วินาศภัย) ตช.1(ตว.1) พร้อมแนบเอกสารตามแบบฟอร์มระบุ โดยบริษัทฯ จะออกหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นนายหน้า ตช.5 (ตว.5) อนึ่ง นายหน้าจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตด้วย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5153995-9 ต่อ 1118-21 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด มีการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบเงินสด หรือไม่
ไม่สามารถทำได้
เกี่ยวกับนายหน้า
การชำระค่าเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้หรือไม่
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ทางบริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด มีขายประกันชีวิตหรือไม่
มี สามารถกดดูที่ช่องทางผลิตภัณฑ์ หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ CONTACTS US
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ที โบรคเกอร์ ถือหุ้นโดยบริษัทใดบ้าง
บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือทุนธนชาต โดยถือหุ้น 51% และเอ็ม บี เค กรุ้ป ถือหุ้น 49% ซึ่งทั้งสองบริษัทมีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงิน และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวกับบริษัท
ปัจจุบัน บริษัท ที โบรคเกอร์ มีสาขา ที่ไหนบ้างคะ หรือ อยู่ที่ต่างจังหวัดใดบ้าง
ปัจจุบันสำนักงานใหญ่เราตั้งอยู่ที่ อาคาร MBK Life Assurance เราไม่มีสาขาในต่างจัดหวัดค่ะ แต่เราสามารถส่งมอบบริการได้ทั่วประเทศ โดยผ่านช่องทางนายหน้า รวมไปถึงคู่ค้าที่เป็นมืออาชีพของเรา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ต้องใช้เอกสารอะไรในการแจ้งออกกรมธรรม์
ใบคำขอ , รายการจดทะเบียนรถยนต์หรือหน้าตารางกรมธรรม์เดิม, สำเนาบัตรประชาชน และเอกสารการชำระเงิน
เกี่ยวกับนายหน้า
หากมีการแจ้งงานประกันภัยชั้น 1 นายหน้าสามารถตรวจสภาพรถยนต์เองได้หรือไม่
ไม่สามารถทำได้ต้องให้บริษัทประกันเป็นผู้ตรวจรถ
เกี่ยวกับนายหน้า
ค่าคอมมิชชั่นของนายหน้าจะโอนเข้าบัญชีหลังจากกรมธรรม์ออกกี่วัน
ภายใน 15 วันทำการ หลังจากการออกกรมธรรม์
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรถยนต์ของธนชาตประกันภัย ประเภท ป.3+ รับอายุรถยนต์กี่ปี
25 ปี
เกี่ยวกับนายหน้า
เงื่อนไขการได้คุณวุฒิท่องเที่ยวปี 2020
เพียงขายทุกผลิตภัณฑ์ผ่าน T Broker 1.คุณวุฒิท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น คะแนน 3,000,000 คะแนนต่อตั๋ว 1 ใบ 2.คุณวุฒิท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม คะแนน 1,000,000 คะแนนต่อตั๋ว 1 ใบ **เงื่อนไขการนับคะแนน เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด**
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 SINGLE RATE ของบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีจุดเด่นอย่างไร
มีทุนประกันภัยสูง มีความคุ้มครอง MOTOR TOP UP เพิ่มเติมจากประกันรถยนต์ประเภท 1 ทั่วไป ดังนี้ 1.1 ชดเชยค่าเดินทาง ระหว่างนำรถเข้าซ่อม กรณีเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์คุ้มครองทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิด 1.2 ชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์คุ้มครองทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิด 1.3 บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ และประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ ของบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความแตกต่างกันอย่างไร
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ ให้ความคุ้มครองของรถยนต์กรณีสูญหาย ไฟไหม้ และ คุ้มครองกรณีรถชนรถ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ ให้ความคุ้มครอง เฉพาะกรณีรถชนรถเท่านั้น
เกี่ยวกับนายหน้า
หากต้องการเสนอประกันภัยเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง
1.ประกันรถยนต์ - ใบคำขอเอาประกันภัย /หน้าตารางกรมธรรม์เดิม /รายการจดทะเบียนรถ 2.ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน - ใบคำขอเอาประกันภัย / หน้าตารางกรมธรรม์เดิม/ รายละเอียดทรัพย์สินที่เอาประกันภัย/ประวัติความเสียหายย้อนหลัง / มาตรการป้องกันอัคคีภัย 3.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ชื่อผู้เอาประกันภัย/ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย/ธุรกิจของผู้เอาประกันภัย/จำนวนพนักงาน/อายุตั้งแต่/ความคุ้มครองที่ต้องการ/ประวัติความเสียหายย้อนหลัง
เกี่ยวกับนายหน้า
หากผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลกรมธรรม์ประกันภัย สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
สามารถทำได้ แต่ผู้เอาประกันภัยต้องเซ็นสำเนาประชาชนขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล และได้รับการอนุญาตจากช่องทางเดิม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย HAPPY HOME ของบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) สิ่งปลูกสร้างประเภทใดที่สามารถทำประกันภัยได้
สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คือ สิ่งปลูกสร้างที่สร้างด้วย ก่ออิฐถือปูน และลักษณะการใช้ต้อง เป็นบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล HAPPY PA รับประกันภัยตั้งแต่อายุเท่าไร และมีจุดเด่นอย่างไร
HAPPY PA รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึง 60 ปี และต่ออายุได้ถึง 65 ปี ชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ(ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน365วัน )
เกี่ยวกับนายหน้า
นายหน้าสามารถขอเครดิตในการชำระเบี้ยประกันภัยกับทางบริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด ได้หรือไม่
สามารถทำได้ โดยวางเงินสดเริ่มต้นที่ 50,000 บาท
เกี่ยวกับนายหน้า
นายหน้ายังคงได้รับผลตอบแทนหรือไม่หากมีการต่ออายุประกันภัย
ได้รับผลตอบแทนทุกปีที่มีการต่ออายุกรมธรรม์
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย HAPPY PA FOT CHILD ธนชาตประกันภัยให้ความคุ้มครองอย่างไร
ให้ความคุ้มครอง 2 กรณี 1.ผู้ปกครองคุ้มครองกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 2.บุตรหลาน คุ้มครองการรักษาพยาบาลด้านอุบัติเหตุและกลุ่มสุขภาพ 3 โรค ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษหรือลำไส้อักเสบเฉียบพลัน ไข้หวัดใหญ่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
HAPPY PA FOR CHILD ธนชาตประกันภัย ผู้ปกครอง 1 คนสามารถซื้อกรมธรรม์ให้แก่บุตรหลานได้กี่คน
ทุนประกันภัยของผู้ปกครองรวมทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 1,600,000 บาท
เกี่ยวกับนายหน้า
การต่ออายุใบอนุญาตสามารถต่อล่วงหน้าได้กี่เดือน
ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 2 เดือน
เกี่ยวกับนายหน้า
การอบรมต่ออายุต้องใช้เวลากี่ชั่วโมง
ต่อครั้งที่ 1 – 3 ใช้เวลา 10 ชั่วโมง / ต่อครั้งที่ 4-5 ใช้เวลา 50 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
HAPPY CANCER (ประกันภัยโรคมะเร็ง) รับอายุผู้เอาประกันภัยกี่ปี
1 ปี- 54 ปี
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
HAPPY CANCER (ประกันภัยโรคมะเร็ง) มีระยะรอคอยกี่วัน
90 วัน
เกี่ยวกับนายหน้า
การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 3 จะได้ อายุบัตรกี่ปี
5 ปี
เกี่ยวกับนายหน้า
กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือเมื่อสอบใบอนุญาตผ่านแล้ว ต้องทำอย่างไร
เข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาต จำนวน 12 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
HAPPY CANCER (ประกันภัยโรคมะเร็ง) หากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งหลังครบกำหนดระยะรอคอยประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมอย่างไร
ชดใช้ตามทุนประกันภัยและกรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครอง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยรถยนต์ธนชาตประกันภัย แต่ยังไม่ได้รับกรมธรรม์ แล้วเกิดเหตุขึ้น ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งเคลมประกันอย่างไร
ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งเคลมได้ โดยวิธีการ แจ้งเลขที่อ้างอิง (REF.) ที่ปรากฎบนหลักฐานรับประกันภัยชั่วคราวกับทางเจ้าหน้าที่เคลม
เกี่ยวกับนายหน้า
ผลสอบจะมีอายุกี่ปี หากยังไม่ได้ทำการขอรับใบอนุญาต
ผลสอบมีอายุ 2 ปี
เกี่ยวกับนายหน้า
ผลการอบรมต่ออายุใบอนุญาต หากยังไม่ได้ทำการขอรับใบอนุญาต ผลอบรมจะมีอายุกี่ปี
ผลอบรมมีอายุ 1 ปี
เกี่ยวกับนายหน้า
ถ้าหากต้องการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต สามารถตรวจสอบได้จากช่องทางใด
เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) https://www.oic.or.th/
เกี่ยวกับนายหน้า
กรณีใบอนุญาตนายหน้า หมดอายุช่วง สถานการณ์ไวรัสโควิด19 ต้องดำเนินอย่างไร
1.ยื่นขอขยายระยะเวลา ผ่าน เว็บไซต์ คปภ. https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/index 2.เข้าอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ คปภ.กำหนด